Co je to online marketing?

Pojďme si rovnou na úvod říci co vlastně pojem online marketing znamená a jaké činnosti zahrnuje, abychom si i více mohli rozvést hlubší účely tohoto označení.

Online marketing představuje cílenou propagaci daného produktu, služeb a dalších podnikatelských aktivit. Samozřejmě pojmem online marketing míníme službu provozovanou v internetové oblasti. Jedná se o nastavení určité strategie, řízené ovládání sociálních sítí, nastavení a spuštění cílených reklam, kontrolování celé kampaně pomocí určených nástrojů (např.: Collabim, Google Trends, Marketing Miner).

Proč se marketingem vůbec zabývat?

Mít ať, už jako firma a nebo samostatná podnikající osoba, přehled o tom co je to marketing je více než důležité. Znát tento pojem však není vše. Důležité je se ponořit více do hloubky. Marketing jako takový je především o Marketingové strategii a Marketingovém plánu. Každá firma a nebo OSVČ mají marketingový plán a strategii jedinečné, nikdy nelze použít stejný model na dvě odlišné značky/ firmy. Jednoduše proto, že každá značka je jedinečná. S tímto bodem souvisí budování i budování  povědomí o Vaší značce u klientů současných i budoucích. A zde se opět dostáváme k cílené reklamě, propagaci na sítích, atd., tedy k online marketingu a marketingu jako takovému. Tím pádem k marketingovému plánu a marketingové strategii.

Marketingová strategie a marketingový plán – co je co?

Sdělíme si co je to marketingová strategie a co marketingový plán. Jaký je mezi nimi rozdíl? A zda musíme ovládat obě oblasti.
Ve své podstatě jde marketingová strategie a marketingový plán ruku v ruce spolu, jejich neoddělitelnost však neznamená, že se sobě podobají.

Marketingová strategie

Marketingovou strategií míníme koncepci jednotlivých kroků, nápady, nástroje, konkrétní kroky podniknuté pro zviditelní dané značky. Spadají sem i prováděné analýzy.

Marketingový plán

Na rozdíl od předchozího pojmu, kdy jsme řešili jakými nástroji a jak/kde budeme značku propagovat, v  marketingovém plánu si sestavujeme konkrétní časový harmonogram, cile a časový harmonogram vytyčených aktivit.n

Značka nás přežije – aneb jak vybudovat úspěšnou značku

Jak již víme, marketing si klade za cíl především zviditelnění. Co tedy ještě můžeme pro úspěšnou propagaci produktu/ služeb udělat? Zviditelnit naši značku!
Pro začátek je vhodné si určit kdo vlastně jste, jak má na klienty/ trh působit Vaše značka, na jaké publikum chcete cílit, koho zaujmout, co má vaše značka v lidech evokovat, jak má působit na veřejnost.

Definice značky

Určeme si co vlastně chceme nabízet a nebo co již nabízíme. Položme si otázky k definování naší značky: Co chceme zákazníkům nabídnout?, Jaký produkt/ službu nabízíme? Jak chceme působit? Jaké benefity přináší nákup/ využití služeb u naší značky klientům?
Po zodpovězení zmíněných otázek, jsme připraveni přejít k dalším krokům. A sice zjistit naše postavení na trhu a zjištění kdo jsou naši zákazníci, na koho cílíme.


Postavení na trhu

Kde a jak si stojíme, kde se pohybujeme a jakým směrem je nastavena filozofie našeho produktu/ služby? Na tuto otázku bychom měli s přehledem odpovědět.
Důležité je také znát svou konkurenci, vědět v čem se lišíme. Jaké benefity nabízíme svým klientům a zkrátka proč by měl zákazník nakoupit právě u nás. Co právě my nabízíme navíc? Jsme lídrem a nebo jsme jen další na trhu?
Neméně důležitá je též otázka v oblasti sociálních kanálů – Jaké média využíváme? Používáme je správně?

Zákazníci

Jak si stojíme u svých zákazníků? Měli bychom to vědět! Především je dobré znát jak nás zákazníci vnímají, co si o naší značce myslí, zda mají potřebné informace o našich produktech/ službách. A nebo jak chceme, abychom byli vnímáni.

Pomoci také může vytvoření profilu potencionálního zákazníka. Ptejte se sami sebe: Pro koho je můj produkt/ služba? Jak vypadá vypadá váš klient (věk, sociální postavení, práce, rodinný stav).
Na základě těchto odpovědí můžete následně vypracovat třeba plán cílených reklam, příspěvky na sociálních sítí, atd.

Přední nástroje pro online marketing a jejich možnosti

Pokud již máme jasnou vizi o marketingovém plánu, marketingové strategii a víme kdo jsme , pro koho je náš produkt/ služby určený/á je načase začít se samotnou propagací za pomocí webových nástrojů. I zde se nabízí několik možností, proto je dobré mít výše zmíněné otázky zodpovězeny.
Způsob používání různých nástrojů a metod se také odvíjí od dvou kategorií online marketingu.

Mezi nástroje pro online marketing patří

Inbound marketing – zde se jedná o dlouhodobé budování vztahů se zákazníky. Tedy o publikaci pravidelných příspěvků na sociálních sítích, psaní článků (aktualit). Stavíme tímto příjemný vztah s klienty, pravidelnými posty se jim dostáváme do povědomí a je tak více než pravděpodobné, že si naši značku dlouhodobě zapamatují. Součástí inbound marketingu je tedy především obsahový marketing.

Outbound marketing – v tomto případě se zaměřujeme na propagaci samotného produktu/ služby.

Chce to webové stránky

Pro úspěšnou prezentaci Vašeho brandu a zároveň i produktu a služeb je jistě základem mít webové stránky. Webový projekt prezentující Vás/Vaši značku/službu je jakýmsi jádrem celkového internetového marketingu.
Jako první nastroj pro propagaci si tedy můžeme představit právě internetové stránky. Důraz by měl být v tomto případě kladen pŕedevším na responzi, SEO optimalizaci, funkčnost,  kvalitní design – vypovídající o samotném krédu značky.
Slovo vládne internetu – hlavně v oblasti propagace – najděte si dobrého copywritera. Texty zahrnují klíčová slova, baví klienty, informují. Zkrátka za dobře napsané texty se Vám dostane odměny v podobě vzrůstajících návštěv i vracejících se klientů.
A jaké webové stránky jsou čtivé? Ne jen ty s dobrým obsahem, ale pŕedevším ty co mají obsah přehledný a dobře čitelný. Za dobrou strukturou webu se vyplatí bojovat.

Péče o sociální sítě se vyplatí

Když už jsou webové stránky na světě je třeba založit i několik sociálních sítí. O každé by se dalo napsat hned několik odstavců, stačí, ale vědět jak je efektivně používat. Sociální sítě a jak o ně pečovat si popíšeme v samostatném článku.