Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů

Jsme Webdesign Studio GRAFIQUE, za kterým stojí fyzická osoba Tomáš Kopr, který podniká dle živnostenského zákona.

Naším sídlem je Čápkova 942/9, 602 00 Brno, IČ: 75790661. Dále se budeme nazývat “Správce”.

Vzhledem k platnosti obecného nařízení EU č. 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR) Vás chceme informovat, že zpracováváme tyto Vaše osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • název společnosti
 • e-mail
 • telefonní číslo

Proč uvedené osobní údaje zpracováváme?

Důvodem je to, co GDPR nazývá “oprávněným zájmem” Správce. V našem případě je to konkrétně:

 • abychom Vás mohli kontaktovat a odpovědět na Vaši zprávu
 • za účelem vytvoření jednorázové nabídky našich služeb, když o ni projevíte zájem
 • pro uchování údajů o potenciálních klientech a jejich případné oslovení s další obchodní nabídkou Správce v rámci přímého marketingu (kde cílem je hlavně budování dlouhotrvajícího dobrého vztahu, nechceme nikoho otravovat nevyžádanou zprávou)

Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu maximálně 10 let.

Ke komu se Vaše údaje dostanou?

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem a jeho zaměstnanci (v nutném rozsahu pro vykonávání jejich činnosti), osobní údaje však pro Správce mohou být zpracovávány i prostřednictvím dalších poskytovatelů zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.

Máte svá práva…

Nezapomeňte, že podle nařízení o ochraně osobních údajů máte právo:

 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, případně přenést pod jiného Správce
 • požadovat po nás výmaz nebo omezení zpracování těchto osobních údajů
 • vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů (v případě přímého marketingu pak již nebudou moci být dále využívány)
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů

Pokud nás tedy chcete jako Správce kontaktovat, napište nám na .

Děkujeme, že jste věnovali čas a pozornost k přečtení této stránky. Vážíme si toho stejně jako Vašich osobních údajů a jejich bezpečí.